امروز ۲۸ اسد/مرداد برابر است با روز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا. این روز همه ساله در شهرهای مختلف افغانستان طی مراسمی برگزار می‌شود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای گرامیداشت از این روز در پای منار استقلال در محوطه وزارت دفاع این کشور در کابل، گل گذاشت. او همچنین به این مناسبت در قصر دارالامان سخنرانی کرد.