All posts on ژانویه, 2018


شام آخر در تهران؛ روایت آخرین شبانه‌روز شاه و ملکه در ایران

از روزی که بنا به رفتن شده بود آنطور که فرح پهلوی می گوید، او به تنها چیزی که فکر می کرد جمع کردن خاطراتی بود که این و سو آن سو مانده بود و در صدر همه آنها، تصاویر و آلبوم های خانوادگی…

Read more 0 Comments

اعتراضات سراسری دیماه ایران: شورش نان

در اعتراضات دی ماه سال گذشته ایران نام بسیاری از شهرها و شهرستان های کوچک و فراموش شده ایران شنیده شد که در اعتراضاتی مانند ۸۸ عملا نظاره گر معترضان در پایتخت و شهرهای بزرگ بودند. در این اعتراضات شعارهایی ساختارشکنانه تر و متفاوت تر نسبت به سایر اعتراض…

Read more 0 Comments