All posts on نوامبر, 2016


لباس نظامی سلیمانی یا یقه دیپلماتیک ظریف؛ سیاست منطقه‌ای ایران

دو تصویر متفاوت از سیاست خارجی ایران وجود دارد که هر کدام با نماد خاص خود شناخته می‌شوند. تصویری ملایم و مداراجویانه که محمدجواد ظریف با لبخندهایش در برابر دوربین‌ها و حاضر جوابی‌اش در مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی آن را نمایندگی می‌کند و تصویری دیگر …

Read more 0 Comments